Class 10 Science assamese medium. Ncert text book Solution in Assamese medium.

দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান সহায়িকা । NCERT Science text book solutions for class 10 in Assamese medium.

The Board of Secondary Education, Assam. Class 10 science assamese medium | Science class X Solution Assamese Science Solution Assamese Medium  | Class 10 all chepter in assamese medium .


   CLICK HERE TO GET YOUR QUESTION           

সূচীপত্ৰ


অধ্যায় 1 :  ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণ


   অধ্যায় 2 :  এছিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ


   অধ্যায় 3 :  ধাতু আৰু অধাতু


   অধ্যায় 4 :  কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ


   অধ্যায় 5 :  মৌলৰ পৰ্যাবৃত্ত শ্ৰেণীবিভাজন


   অধ্যায় 6 :  জীৱন প্ৰক্ৰিয়া


   অধ্যায় 7 :  নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়


   অধ্যায় 8 :  জীৱই কেনেকৈ বংশবিস্থাৰ কৰে ?


   অধ্যায় 9 :  বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ


  অধ্যায় 10 : পোহৰ-প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ


  অধ্যায় 11 : মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী


  অধ্যায় 12 : বিদ্যুত


  অধ্যায় 13 : বিদ্যুত প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া


  অধ্যায় 14 : শক্তিৰ উৎসসমূহ


  অধ্যায় 15 : আমাৰ পৰিৱেশ


  অধ্যায় 16 : প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱস্থাপনা